Tiếng Việt trong TheSLinux

Thẻ: , ,
Bài mẹ: /doc

Liên kết nhanh

 1. Bắt đầu nhanh. Câu hỏi thường gặp (dễ)
 2. Thiết lập mặc định của uim-vi trong TheSLinux (dễ)
 3. Mô tả các kiểu gõ mặc định XTelex và XVNI (cần đọc, trung bình)
 4. Vấn đề hay gặp khi dùng uimkhi dùng uim-vi (dễ, vừa phải)
 5. Chi tiết kỹ thuật và sử dụng về uim (khó, dài)
 6. Bàn về các hỗ trợ tiếng Việt trong Linux (khó, dài)
 7. Giúp đỡ, hỗ trợ, báo lỗi ở đâu
 8. Hướng dẫn cài đặt dành cho developer

Thuật ngữ cần biết

Mặc dù từ hay dùng là kiểu gõ, bộ gõ, bạn cần phân biệt hai quá trình: nhập vào dữ liệu từ bàn phím, và xử lý dữ liệu nhập vào để thể hiện từ tiếng Việt trên màn hình.

Lưu ý là việc dùng từ kiểu bỏ dấu vẫn có thể gây nhầm lẫn. Lý do là ngoài vấn đề về vị trí của dấu thanh trong từ tiếng Việt, còn vấn đề về cách người dùng nhập các phím để có dấu tiếng Việt. Do đó, việc dùng từ kiểu bỏ dấu không được hoan nghênh.

----
6 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Nov 9 17:14:18 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.