Profile mặc định cho uim-vi

Thẻ: , , ,
Bài gốc: https://github.com/TheSLinux-forks/126-uim-vi
Bài mẹ: /doc/uim-vi

126-uim-vi cung cấp các thiết lập mặc định để gõ tiếng Việt trong TheSLinux sử dụng uim-vi.

Tên gói để cài đặt là 126-uim-vi.


 1. Đặc điểm
 2. Vấn đề hay gặp
 3. Người dùng VNI

Đặc điểm

Các đặc điểm sử dụng do profile này cung cấp như sau

 1. Đối tượng sử dụng: Người dùng Telex, thường xuyên gõ tiếng Việt và tiếng Anh trong cùng tài liệu. Với người dùng VNI, xem thêm hướng dẫn điều chỉnh VNI.
 2. Các kiểu gõ (nhập, xuất) được bật: XTelexXVNI. Đây là hai kiểu gõ truyền thống, ví dụ sẽ cho ra hòa thay vì hoà. Các đặc điểm của kiểu gõ này được mô tả trong tài liệu này.

  Để sử dụng kiểu bỏ dấu mới, bạn cần thay đổi để chọn kiểu IPA. Ngoài ra, còn có nhiều kiểu gõ khác ở trạng thái ẩn: các kiểu gõ Telex, VNI cung cấp bởi thư viện m17n, kiểu gõ VIQR,…

  Bạn có thể xem đầy đủ danh sách này khi dùng chương trình uim-setup và đến phần Global Settings / Edit enabled input methods.

 3. Kiểu gõ mặc định: trực tiếp (tức nhập thế nào trên màn hình sẽ xuất hiện như thế đó; hay còn gọi là kiểu gõ tiếng Anh)
 4. Các phím tắt
  1. Chuyển đổi qua lại giữa hai kiểu gõ XTelexXVNI: Tổ hợp Ctrl Alt \.
  2. Chuyển đổi qua lại giữa kiểu gõ XTelex (hoặc XVNI) và kiểu gõ trực tiếp: Tổ hợp Ctrl Alt Space.
  3. Tạm thời chuyển trạng thái của một kiểu gõ: Tổ hợp Super Escape (Phím Super là phím có lá cờ trên bàn phím; còn gọi là phím Windows.)
  4. Xóa chữ hoặc dấu: phím Backspace. Tùy vào trạng thái của bộ gõ là đã hoàn thành một chữ hoặc đang ở trạng thái dò tìm mà tác dụng của phím Backspace khác nhau. Bạn nên thử nghiệm gõ vào hoanf<Backspace>hoanfg<Space><Backspace> để thấy được sự khác biệt.
 5. Các chi tiết khác
  1. Trạng thái mặc định cho các kiểu gõ: Bật
  2. Không hiện bảng mô tả các khả năng xuất (khi nhập vào chẳng hạn ký tự a, chương trình biết rằng có nhiều chữ tiếng Việt bắt đầu hay sử dụng a này, ví dụ, á, ăn,…; việc liệt kê các khả năng nhiều khi có ích, nhưng lại gây phiền mắt)
  3. Trên khay hệ thống (chạy nhờ chương trình uim-systray) hiện hai biểu tượng, một để chỉ kiểu gõ đang dùng, và một để chỉ trạng thái của kiểu gõ.
  4. Không hỗ trợ phím thoát \ và phím bỏ dấu z như trong các bộ gõ khác (tuy nhiên, có thể cấu hình bằng uim-setup để hỗ trợ hai chức năng này)
  5. Chỉ hỗ trợ kiểm tra chính tả một phần. Xem thêm trong XTelex.

Vấn đề hay gặp

Xem trong FAQ.

Người dùng VNI

Người dùng VNI có thể sử dụng Profile này với một chút điều chỉnh, bằng cách chọn VNI là kiểu gõ nằm đầu tiên trong danh sách các bộ gõ được bật. Để làm điều này, theo các bước sau

 1. Bật chương trình uim-setup và chọn đến phần Global Settings
 2. Chọn đến phần Edit enabled input methods rồi dùng phím mũi tên để di chuyển XVNI lên đầu sanh sách. Sau đó chọn Close.
 3. Chọn Apply và rồi chọn OK để hoàn tất.

----
6 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Mon May 13 06:52:58 2013 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.