Vấn đề thường gặp với uim-vi, xtelex, xvni

Thẻ: , , , ,
Bài mẹ: /doc/uim-vi

 1. Cài đặt uim-vi như thế nào
 2. Các cài đặt mặc định của TheSLinux
 3. Dành riêng cho uimuim-vi

Những vấn đề thường gặp nhất khi dùng uim-vi.

Cài đặt uim-vi như thế nào

Xem hướng dẫn dành cho người thử nghiệm.

Các cài đặt mặc định của TheSLinux

Cài đặt mặc định được mô tả trong 126-uim-vi.

 1. Làm thế nào để bật bộ gõ lên: Khi bật một chương trình mới, gộ gõ mặc định sẽ tắt. Để bật bộ gõ lên, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt \ để chuyển đến bộ gõ đầu tiên là XTelex. Bạn cũng có thể dùng chuột để chọn bộ gõ từ khay hệ thống.

Nếu là người dùng kiểu gõ VNI bạn xem thêm cách điều chỉnh.

 1. Tạm thời tắt bộ gõ như thế nào: Có hai cách: chuyển qua kiểu gõ trực tiếp (tổ hợp hím: Ctrl Alt Space) hoặc thay đổi trạng thái của bộ gõ (tổ hợp phím: Super Escape) (phím tắt Super là phím có lá cờ Windows trên bàn phím.)

 2. Chuyển đổi qua lại giữa các bộ gõ thế nào: Sử dụng phím tắt Ctrl Alt \. Mỗi lần sử dụng phím tắt này bạn sẽ chuyển qua bộ gõ mới, với các thiết lập mặc định của bộ gõ đó. Điều đó có nghĩa là các ghi nhớ cho trạng thái của bộ gõ (đang bật hoặc tắt) sẽ bị mất đi. Từ khóa: input method switching

Dành riêng cho uimuim-vi

 1. Chọn kiểu gõ nào: Bạn có thể chọn một trong các kiểu gõ m17n-vi-telex, m17n-vi-vni, xtelex, xvni, viqr (và cách gõ trực tiếp). Danh sách đầy đủ các kiểu gõ được hỗ trợ tìm thấy trong phần Global Settings / Enable Input Methods khi chạy chương trình uim-setup. Xem thêm mô tả trong 126-uim-vi.

 2. Đổi lại các phím tắt và kiểu gõ mặc định như thế nào: Sử dụng chương trình uim-setup và tìm đến phần Global Settings.

 3. Khi chạy uim-setup, chương trình bị dừng đột ngột, chắc là bị lỗi: Bạn sao lưu và xóa thư mục ~/.uim.d/ và chạy lại chương trình uim-setup. Nếu vẫn bị lỗi, hay liên hệ và báo với đội phát triển theo các chỉ dẫn trong phần Hỗ trợ.

 4. Khi tôi gõ w thì không hiện ra ư: Nhiều bộ gõ đặt ra các luật riêng so với định nghĩa ban đầu [VNI], ví dụ khi gõ w hoặc [ thì sẽ in ra ư. Trong kiểu gõ XTelex thì không có các hỗ trợ này. Tạm thời, nếu muốn có chữ ư khi gõ w, hãy dùng m17n-vi-telex. Xem thêm XTelex.

 5. Trong các bộ gõ tôi biết tôi gõ thế này để được thế này nhưng trong uim-vi tôi không làm được như vậy: Mỗi bộ gõ có đặc điểm riêng và cách tiếp cận riêng. Bạn hãy mô tả chi tiết các phím mà bạn đã gõ và kết quả bạn mong muốn để đội phát triển TheSLinux có thể xác định, phân loại lỗi và cân nhắc thêm, bớt tính năng vào uim-vi.

 6. Tôi không muốn dùng uim-setup: Bạn có thể sử dụng scim hoặc ibus thay cho uim-vi. Hiện tại bạn phải biên dịch các gói này từ mã nguồn.

 7. Tại sao không gõ được tiếng Việt trong ứng dụng xyz: uim-vi chưa hỗ trợ các ứng dụng qt5, nhưng Ngô Huy đang phát triển và kết quả ban đầu rất khích lệ. Với các ứng dụng qt4, và hầu hết các ứng dung khác, bạn sẽ không gặp vấn đề gì, một khi bạn cấu hình đúng cho bộ gõ uim-vi.

----
5 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Nov 9 17:15:49 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.