Đóng gói uim-vi

Thẻ: , , ,
Tác giả: z1y
Bài mẹ: /doc/uim-vi/testing

Bài này mô tả lại các gói và các bước đóng gói uim-vi để có thể dùng trên hệ thống khác, như Ubuntu.

Danh sách các gói

Các gói bắt buộc

Các gói tùy chọn

Hai gói uim-vim17n-db-vi lần lượt xung đột với uim, m17n-db, nên bạn không thể cài chúng đồng thời trên máy tính.

Thay đổi đã thực hiện

Thật ra không có gì nhiều :)

Lý do là bản uim gốc rất đồ sộ, rất choáng ngợp. Nếu bạn thật sự cần tất cả các hỗ trợ của uim thì nên dừng đọc ở đây.:)

Biên dịch và đóng gói

Công việc thực ra đã được mô tả đầy đủ trong PKGBUILD:)

uim-vi-xtelex

Kịch bản mẫu uim-vi-xtelex.pkgbuild.

Phiên bản ổn định: 1.4.2, mã nguồn uim-vi-xtelex.source.

Mã nguồn chỉ có phần make cleanmake build. Bạn cần tham khảo phần đóng gói (package) để xem danh sách các tập tin cần cài. Lý do là trong uim-vi khi biên dịch, sẽ tạo ra các phiên bản trống của các tập tin của uim-vi-xtelex; và khi biết chính xác các tập tin bạn chỉ việc chép đè là xong.

uim-vi

Kịch bản mẫu: uim-vi.pkgbuild.

Phiên bản ổn định: 1.8.6, mã nguồn uim-vi.source.

Sử dụng nhánh ổn định uim-vi-1.8 (không hỗ trợ qt5) hoặc nhánh đang phát triển uim-vi-1.9 (có thể dùng với qt5). Mã nguồn của nhánh uim-vi-1.9uim-vi-1.9.source.

Bạn cần đọc qua PKGBUILD, quan trọng nhất là phần build, gồm các phần quan trọng sau

Bạn cần xem qua phần đóng gói (lệnh package()) trong PKGBUILD, quan trọng là phần xóa các file tạm của xtelexxvni; như đã nói ở trên, các tập tin này trống trơn, và bạn cần thay thế chúng bởi các tập tin từ uim-vi-xtelex.

Câu hỏi

----
4 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Nov 30 15:26:22 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.