Tin tức trong năm 2015

Thẻ:
Bài mẹ: /news

Để nhận tin RSS bạn có thể dùng liên kết này http://theslinux.org/rss/. Bạn cũng có thể theo dõi tin mới từ đội phát triển nhờ kênh twitter.

Trang này chỉ đưa các chủ đề của các tin. Thông tin chi tiết có thể xem qua kênh rss hoặc trong phần lịch sửgithub.

Các tin tức của năm 2014 có ở trang riêng.

2015

----
6 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Tue Jun 30 03:49:23 2015 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.