Phiên bản

Thẻ: ,

TheSLinux được chia ra nhiều dòng hay nhánh phát triển chính, tùy theo các điều kiện về nhân lực, yêu cầu tính năng từ phía người dùng hoặc tùy theo các thử nghiệm đặc trưng. Ví dụ, dòng 1 có đặc trưng là sử dụng hệ thống quản lý gói của ArchLinux và chỉ hỗ trợ cài đặt trên USB.

Trong mỗi dòng sẽ có các phiên bản riêng. Mỗi phiên bản sẽ có hai cách gọi là sốtên. Số phiên bản được đặt theo cách đánh phiên bản thông dụng x.y.z trong đó x chỉ dòng. Còn tên phiên bản là cách để gợi nhớ, kỷ niệm hoặc vì các lý do khác. Ví dụ, dòng 1 có các phiên bản 1.0.0 với tên gọi Hạt dẻ, phiên bản 1.1.0 với tên gọi Hạt bí, v.v… (các tên nêu ở đây chỉ là ví dụ)

Dòng 1 (G1)

Các tính năng dự kiến

Dòng 2 (G2)

Tính năng dự kiến

----
4 commit(s) 2 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Jun 23 22:30:04 2013 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.